Welkom bij De verbinding

De Verbinding is een collectief van zelfstandige experts die elkaar vinden in een gedeelde visie op kwaliteit en expertise. Dit is wat hen verbindt. Wat hen versterkt is kennis en ervaring en vooral het uitwisselen hiervan, het bundelen van hun krachten.

De professionals hebben ieder jarenlang ervaring opgedaan in verschillende werkvelden. Door de Verbinding kunnen zij deze kennis en ervaring gebruiken om opdrachten in elkaars branche vanuit een ander oogpunt te benaderen. Hierdoor kijken zij met een andere ogen en een frisse blik naar elkaars opdrachten.

Lees verder over de Verbinding

Voor ZZP-ers

Wanneer je als ondernemer graag je zelfstandigheid en identiteit behoudt en tegelijkertijd de voordelen van het werken in een team wilt ervaren, is toetreding tot de Verbinding een passende oplossing.

Lees meer

Voor opdrachtgevers

De ondernemers van de Verbinding zijn grotendeels werkzaam in het midden-en kleinbedrijf. Bijvoorbeeld in bedrijven die snel groeien, maar ook in organisaties die in transitie zijn, bedrijven die voor een lastige opgave staan of organisaties waarbij een integrale aanpak nodig is, zoals nieuwe samenwerkingsverbanden en integrale projecten.

Lees meer

Uitgelicht profiel:

Annick Graat

Verandermanagement, van (be)denken naar doen

Het (re)organiseren van zorgprocessen met als doel de zorg te verbeteren vanuit zowel organisatorisch als inhoudelijk perspectief, zonder hierbij het belang van de cliënt/patiënt én de zorgverleners uit het oog te verliezen; dat is een belangrijke passie in mijn werk.

Blog

Lean six sigma methode

Lean Six Sigma is een wereldwijd bewezen en toegepaste methodiek die een aantoonbare en duurzame verbetering van het bedrijfsresultaat oplevert. Hierbij ligt de focus op wat de klant écht belangrijk vindt. Deze aanpak leidt tot het tegelijkertijd reduceren van kosten,

Meer blogs

Wil je ook jouw kennis uitwisselen?

En versterk hiermee ook jouw kennis.

Contact