van verslaving
naar Verbinding

Verslaving

Dubbele diagnose

Dubbele diagnose

Psychiatrische aandoening en verslaving

Mensen met een dubbele diagnose kampen gelijktijdig met een psychiatrische aandoening (zoals ADHD, een trauma, een persoonlijkheidsstoornis of depressiviteit) en een verslaving. Het gebruik van middelen en de psychiatrische aandoening versterken elkaar en bemoeilijken de behandeling. Zo kan de psychiatrische stoornis het aantrekkelijk maken om middelen te gaan gebruiken. En het gebruik van verslavende middelen kan leiden tot een toename van de symptomen van de psychiatrische aandoening.

De meeste mensen bij wie een dubbele diagnose wordt gesteld hebben problemen op alle levensgebieden: werk, dagbesteding, sociale relaties, familie en financiën. Het is moeilijk de cirkel te doorbreken.

Verslaving en psychiatrische aandoeningen

Verslaving kan ook psychiatrische stoornissen veroorzaken. Sommige drugs zorgen voor verwardheid en psychoses. Alcoholmisbruik leidt vaak tot gevoelens van somberheid, vervlakking en eenzaamheid. Daarnaast kan het zo zijn dat een psychiatrische stoornis ervoor zorgt dat men gevoeliger wordt voor verslaving. Mensen kunnen bijvoorbeeld boos of eenzaam zijn of vanwege schaamte voor hun depressie hun toevlucht nemen tot alcohol of drugs. Hierdoor voelt iemand zich tijdelijk sterker, maar dit gebruik leidt meestal tot een verergering van de eenzaamheid of boosheid.

Behandeling van dubbele diagnose problematiek

Veel mensen met een dubbele diagnose hebben al een lange geschiedenis in de hulpverlening achter de rug. Wij weten dat het voor een succesvolle behandeling van dubbele diagnose problematiek van belang is zowel de psychiatrische stoornis als de verslaving aan te pakken. Verslaving wordt niet als een op zichzelf staand probleem gezien.

Wij vinden het belangrijk dat er sprake is van een behandelaanbod waarin aandacht is voor zowel de verslaving als de  psychiatrische problematiek.

Vermindering van psychiatrische symptomen en stoppen van actieve verslavingsdrang

Voor psychiatrische problemen werken wij samen met een GGZ instelling. Naadloos daarop aansluitend volgt een gedegen nazorgtraject op ambulante basis. Het gelijktijdig behandelen van beide stoornissen leidt tot een vermindering van de psychiatrische symptomen en het stoppen van het actieve verslavingsgedrag.

Heb je een dubbele diagnose?

Acute opname is nu mogelijk!

Wacht niet langer

Heb je vragen of wil je meer weten? Wacht niet langer en neem contact met ons op of laat hieronder je gegevens achter en wij bellen je zo spoedig mogelijk terug.
Wacht niet langer
Bij Verslavingszorg De Verbinding vind je een rustgevende omgeving, hartelijke ondersteuning en helpen wij jou om weer verbinding te vinden met jezelf en belangrijke anderen.

Wij zijn geen afkickkliniek, maar je kunt hier prima afkicken tussen de bossen en de weilanden op de rand van Veldhoven en Eindhoven in het groene Brabant, in de regio Tilburg - Den Bosch - Eindhoven.

Adres

Scherpenering 15
5507 PA Veldhoven
Brabant

Contact

rob@deverbinding.info