Charlotte Adema

Pionier, passievol, resultaatgericht

Adviseur

Ik ben begonnen als zorgverlener maar wilde al gauw op grote schaal verandering brengen. Ik heb gewerkt als adviseur in ziekenhuizen en GGZ instellingen, maar mijn grote passie ligt vooral in de geboortezorg. Graag zou ik een essentiële bijdrage willen

Lees meer

Anna Krüger

Samen - Kennis - Delen

Adviseur

Na jaren als verloskundige in de eigen praktijk en verschillende functies bij Agis – Achmea – Zilveren Kruis, wil ik nu graag zelfstandig mijn kennis delen in de Geboortezorg.

Consultancy
Lees meer

Annick Graat

Verandermanagement, van (be)denken naar doen

Projectleider, verandermanager

Het (re)organiseren van zorgprocessen met als doel de zorg te verbeteren vanuit zowel organisatorisch als inhoudelijk perspectief, zonder hierbij het belang van de cliënt/patiënt én de zorgverleners uit het oog te verliezen; dat is een belangrijke passie in mijn werk.

Lees meer

Karien de Munk

Vanuit veiligheid mogen leren

Trainer, coach en verloskundige

Naast mijn vak als verloskundige, waar ik ook nog steeds werkzaam in ben, werk ik ook als zelfstandig trainer. Omdat ‘je veilig voelen’ essentieel is om optimaal te kunnen mogen leren zorg ik tijdens de trainingen dat dit gewaarborgd is.

Trainingen en coaching
Lees meer

Ellen Jongkind

Evenementen organisatie

Project organisator

Mijn talent voor ‘hostmanship’ en mijn ruime ervaring in evenementenorganisatie maakt mij breed inzetbaar voor de vorming en beleving van mensen.

Project organisatie
Lees meer

Sjoerd van Essen

Visie omzetten in resultaat

MKB coach

De Lean Six Sigma-methode is een praktische en systematische methode waarmee bedrijfsprocessen op duurzame wijze verbeterd kunnen worden. Als Lean Six Sigma Black Belt heb ik de instrumenten om processen in verschillende soorten bedrijven te stroomlijnen, kwaliteit te borgen en informatie te managen.

Consultancy
Lees meer

Toon Wezenberg

Dé tolk tussen techniek en gebruiker.

Business analist

Bij onze klanten beoordeel ik de bestaande bedrijfsprocessen, zoek de knelpunten, en adviseer en realiseer een nieuwe verbeterde situatie.

Consultancy
Lees meer