Annick Graat

Verandermanagement, van (be)denken naar doen

Projectleider, verandermanager

Het (re)organiseren van zorgprocessen met als doel de zorg te verbeteren vanuit zowel organisatorisch als inhoudelijk perspectief, zonder hierbij het belang van de cliënt/patiënt én de zorgverleners uit het oog te verliezen; dat is een belangrijke passie in mijn werk.

De uitdaging om in dergelijke processen de noodzaak voor efficiëntie en doelmatigheid te integreren in het veranderproces, vraagt om inzicht, overzicht en innovatie. Componenten die kenmerkend zijn voor mijn werkwijze als adviseur, projectleider en verandermanager.

Ik combineer mijn inhoudelijke ervaring als zorgprofessional in zowel de eerste- als tweedelijns gezondheidszorg met brede kennis en ervaring op het gebied van leidinggeven. Hierbij werk ik graag op het raakvlak tussen beleid/management en de werkvloer, in nauwe samenwerking met alle betrokken medewerkers.

Karakteristieken (van mijn werkwijze): analytisch, communicatief, vernieuwend, motiverend en resultaatgericht.