Opdrachtgevers:

iQ Coaches, Perfectly Basics, Verloskunde in West, Smart Idea Verbouw en Onderhoud, Ham Schilderwerken, Dutch Exchange, RPS Retail Performance Specialists

Sjoerd van Essen

Visie omzetten in resultaat

MKB coach

Als processen vastlopen en de connectie tussen visie en resultaat verloren gegaan is, ben ik op mijn sterkst. Mijn analytisch vermogen, doorzettingsvermogen en persoonlijke skills zorgen ervoor dat ik snel overzicht heb en de vinger op de zere plek kan leggen, wat ik dan ook doe, en nieuwe mogelijkheden en nieuw elan aandraag.

De Lean Six Sigma-methode is een praktische en systematische methode waarmee bedrijfsprocessen op duurzame wijze verbeterd kunnen worden. Als Lean Six Sigma Black Belt heb ik de instrumenten om processen in verschillende soorten bedrijven te stroomlijnen, kwaliteit te borgen en informatie te managen.

Consultancy