Toon Wezenberg

Dé tolk tussen techniek en gebruiker.

Business analist

Ik ben business analist, maar dan wel in de breedste zin van het woord. Bij onze klanten beoordeel ik de bestaande bedrijfsprocessen, zoek de knelpunten, en adviseer en realiseer een nieuwe verbeterde situatie. Ik ben enorm gedreven om mensen te helpen.

Mijn ervaring als ontwerper, leidinggevende, IT-specialist en ondernemer zorgt ervoor dat ik een helikopterview heb en snel problemen kan detecteren. Dit is dan ook waar mijn kracht ligt, het snel opsporen van obstakels. Ik zie het probleem maar ook mogelijkheden, de oplossing maar dan wel concreet.

Het liefst zoek ik samen met een team naar een passende oplossing. Ik ben tolk tussen medewerker/techniek en de gebruiker hiervan. De kern van de oplossing ligt vaak in de verbinding van individuele en gezamenlijke belangen. Ik geloof dat automatisering moet verlichten, niet belasten.

Consultancy