Voor opdrachtgevers

De ondernemers van de Verbinding zijn grotendeels werkzaam in het midden-en kleinbedrijf. Bijvoorbeeld in bedrijven die snel groeien, maar ook in organisaties die in transitie zijn, bedrijven die voor een lastige opgave staan of organisaties waarbij een integrale aanpak nodig is, zoals nieuwe samenwerkingsverbanden en integrale projecten.

Wanneer een organisatie snel groeit en innoveert ondergaat de organisatiestructuur ook een verandering. Vaak moet er snel antwoord worden gegeven op vragen als; Wat is de stand van zaken, wat past er bij een organisatie, en welke bedrijfscultuur past er bij de organisatie?

 

Voordelen voor jou als opdrachtgever

 

Omdat de Verbinding een bedrijf is kunnen de aangesloten zelfstandigen, anders dan zzp-ers, langer en intensiever op één project werkzaam zijn. Dit doordat zij onderdeel uit maken van de maatschap.
Opdrachtgevers en de maten van de maatschap hebben daarmee het voordeel van meer continuïteit in combinatie met flexibiliteit. De opdrachtgever is bovendien gevrijwaard van het risico dat de belastingdienst de arbeidsrelatie beschouwd als een verkapt loondienstverband.