Voor ZZP-ers

Binnen de Verbinding hebben de professionals een klankbord om te reflecteren op hun opdracht, om valkuilen tijdig te herkennen en weerstanden in verandering op de juiste manier weg te nemen. Daarnaast hebben we de mogelijkheid om met elkaar diensten en producten te ontwikkelen en waar het past opdrachten ook gezamenlijk aan te nemen en uit te voeren. Tegelijkertijd behoud je eigen identiteit en je positie als zelfstandig opererend expert.

 

 

 

Wat levert het je op als zelfstandig ondernemer: kwalitatief en inhoudelijk

  • Een innovatief team dat graag out of the box denkt en op zoek is naar nieuwe eigentijdse manieren om te innoveren.
  • Binnen het team van maten discussie kunnen voeren en met elkaar sparren.
  • Een team van experts die elkaar aanscherpen door feedback te geven en te ontvangen.
  • Experts die elkaar kennen en dus referenties kunnen geven. Er is geen expert die alle antwoorden heeft, aanvulling door anderen levert jezelf en de opdrachtgever meerwaarde op.

 

Wat levert het je op als zelfstandig ondernemer: in praktisch opzicht

  • Minder administratie door zelf niet meer te hoeven zorgen voor het opstellen van overeenkomsten en het bijhouden van facturatie.
  • Hulp bij het vaststellen van prijzen en tarieven en ondersteuning bij onderhandelingen.
  • Voor de toekomst bouwen we verder aan oplossingen om je vindbaar en zichtbaar te maken voor de markt o.a. door aan de website van de Verbinding een profiel pagina toe te voegen en met je in gesprek te gaan over Personal Branding.
  • De Verbinding werkt samen met Sibbing en Wateler m.b.t. nodige verzekeringen. Als je toetreedt
    tot de Verbinding is daar automatisch een polis voor beroepsaansprakelijkheid aan verbonden.